PROF.DR.H.MUSA BAĞCI WEB SİTESİNE HOŞ GELDİNİZ
   
 
  English Personel Resume
ENGLİSH PERSONEL RESUME
Assoc. Prof. H. Musa BAĞCI
Department of Hadith
 
 
Name – Surname:
H. Musa BAĞCI
 
 
Birth’s place and date :
Turkey, Yozgat – 1965
 
Marıtal Status :
Married
 
Foreign Languages:
 Arabic - English
 
Address :
 Dicle University Faculty of Divinity, 21280, Diyarbakir, TURKEY
 
Tel :
0-412-2488022-23 / 3895,
 
Fax :
0412-2488025
 
E-mail :
 hmbagci@hotmail.com, mbagci@dicle.edu.tr
 
EDUCATION AND AKADEMİC POSITION (University/Faculty/Department, Beginning and Ending Years)
Bachelor's Degree:
Ankara University  Faculty of Divinity (1985-1990)
Master's Degree :
 Ankara University  Institute for Social Sciences (1990-1993)
Ph. D/Expertise:
Research Assistant
Ankara University Institute for Social Sciences (1994-1999)
Dicle Üniversity, Faculty of Divinity, Diyarbakır, 1995-1999
Assistant Professorship
Dicle University Faculty of Divinity, January, 2000
Associate Professorship :
 Dicle University Faculty of Divinity, May, 2005
Professorship :        Dicle University Faculty of Divinity, May, 2010.
 
AWARDS  (Institution,Kind , Year, Period)
Domestic :
 
Abroad :
 
WORK EXPERIENCE
Teacher for Religious Education in Secondary School, Mujgan Karaçalı Scondary School, Ankara, 1991-1994.
Ankara Center Preacher, The Presidency of Religious Affairs, 1994-1995.
Assistant of Dean,  Dicle University, Faculty of Divinity, January, 2004- 2006
Head of Department of Hadith, 2002- 2004.
Member of Executive Commitee For Faculty of Divinity, Dicle University  2004- 2005
Member of Faculty Board For Faculty of Divinity, Dicle University, 2004- 200…
Academic Courses Taught:
The History of Hadith (He has been giving a lesson of the History of Hadith since 2000)
The Criticism of Hadith
Slected Hadith Texts
Hadith Sources and Their Criticism
 
 
.
MEMBERSHİPS OF SCIENTIFIC INSTITUTIONS
Domestic:
 
Abroad :
 
RESEARCH INTERESTS:
 The Prophet Muhammad as a Human, the Prophet in Dalail and Hasais Literature, Nowadays the Problems of Hadith, The History of Hadith, Free Wıll and Predestination (Qader) in Hadiths. The Problem Understanding and Narrating of the Companions (Ashab) in Hadith Narrative.
 
List of Publications
A. Thesis
A.1. Title of Master’s Degree Thesis : The Problem of Predestination (Qadar) According to the Hadiths. Ankara University Institute for Social Sciences, Unpublished, Ankara, 1993
A.2. Title of Ph.D Thesis : Human Side of The Holy Prophet. Ankara University Institute for Social Sciences Unpublished, Ankara, 1999.
 
B. Books
B.1. The Problem Understanding and Narrating of the Companions (Ashab) in Hadith Narrative (Dabt of Companions in Hadith Methodology). İlahiyat, Ankara, 2004, Published.
B.2. The History of Hadith, (Not Publishing Textbook) Diyarbakır, 2006.
B.3. Hadith, (Not Publishing Textbook) Diyarbakır, 2006.
B.4. Hadith Sources and Their Criticism, (Not Publishing Textbook) Diyarbakır, 2007.
 
C. Chapters in Books
C.1. The Wiping with the Palm of Hand (Mash) on Socks and Turban, İlahiyat, Ankara, 2004 (a chapter of named book "Joining of Preyers" written by M. Hayri Kırbaşoğlu)
D. Articles in National Reviews
 
D.1.The Historical Formation of inaccessible Model (The Paragon) Prophet İmagination, Dokuz Eylül University, Review of The Faculty of Divinity, Number, XIX, İzmir, 2004.
D.2. Critical Analysis of el-Bukhari Which is Adopted by Some Hadith Scholars as the First Authentic Text in Hadith Methodology, Ankara University, Review of The Faculty of Divinity, Vol. 45, Number 1, Ankara, 2004.
D.3. The True Nature of the Narration Which Shows Prophet Muhammed in Weakness from the Ethic Point of View and The Criticism of Explotation of it. EKEV Academic Review, year 8, Number 18, Erzurum, 2004.
D.4. el-Bukhari’s Discussions on Predestination (Qadar) With Mu’tazila, Ankara University, Review of The Faculty of Divinity, Vol, 46, Number 1, Ankara, 2005.
D.5. A Critical Approach Some Views Which Shows The Prophet as a Supernatural. Dicle Üniversity, Review of The Faculty of Divinity, Vol. I, Diyarbakır, 1999.
D.6. The Relation with Politics of Predestination (Qadar) Belief and The Role of This Relation in Hadith Fabrication. Dicle Üniversity, Review of The Faculty of Divinity, Vol. II, Diyarbakır, 2000, Turkey.
D.7. The Veil Problem Between Costums and Preyers, Dicle Üniversity, Review of The Faculty of Divinity, Vol. VIII, Number 2, Diyarbakır, 2007, Turkey.
D.8. The Historical Developing of al-Kutub al-Sıtta and The Factors Forming their Authourity. Jurnal of İslamic Sciences, Number of Hadith and Sunna, Number 4, Çorum, 2007.
E. Conference Papers Presented  in National Scientific Meetings
E.1. The Problem of Locking up the Door of Ictihad  in Regression Periods of Hadith Studies. Symposium of The Value and Place of Sunnah in Understanding of Islam, Ankara, 2003. Turkey.
E.2. The Prophet İmagination in Named Text “Hatemu’l-Enbiya” of Jelal Nuri İleri. The Problem of Method and Source in Hadith Studies of The Republic Period, The Second Meeting of Hadith, 19-20 July 2003, Bolu, Gerede, Turkey.
E.3. The Effect of Supernatural Prophet İmagination on Understanding of Sunna and Hadith. The Foundation of Qur’anic Studies, Symposium of “How We Should Understand The Sunnah, 29-30 May 2004, Bursa, Turkey.
 E.4. Knowledge of Hadith in Moslem Theological School (Medrese), "Model of Diyarbakır", Traditional Hadith Majlis, 22-23 July, 2006, Bolu/Gerede. Turkey.
 E.5. Nowadays the Value of Model of The Prophet (In the Context of Concepts taşabbuh/taklid and iktida/ taassi/ittiba). The Prophet Muhammad and His Universal Message Symposium, 20-22 April 2007, Çorum. Turkey.
   F. Conference Papers Presented  in İnternational Scientific Meetings
 F.1. The İmagination of The Prophet of Moslems, İnternational Recognition and Presentation of the Prophet Muhammad Symposium, 21 April 2007, DSİ Konferans Salonu, Yücetepe, Ankara.
 F.2. The İmagination of The Prophet of Moslems, World are talking Him, İnternational Blessed Birth Symposium, 22 April 2007, Atatürk Kültür Merkezi, Taksim, İstanbul.
 
PROF. DR.H. MUSA BAĞCI WEB SİTESİ
 
Facebook beğen
 
ANLAMLI SÖZLER
 
BUGÜNKÜ HANEFİ FAKİHLERİ, TIPKI İMAM EBU HANİFE TAKLİTÇİLERİNİN MUŞAHHAS OLAYLAR ÜZERİNE VERİLEN HÜKÜMLERİ EBEDİLEŞTİRDİKLERİ GİBİ, KENDİ MEZHEBİNİN RUHUNA AYKIRI OLARAK İMAM EBU HANİFE'NİN YORUMLARINI EBEDİLEŞTİRMİŞLERDİR. BU İTİBARLA, İÇTİHAT KAPISININ KAPANMIŞ OLMASI, KISMEN FIKIH KAVRAMININ BİLLURLAŞMIŞ OLMASINDAN, KISMEN DE EMEVİLERİN ÇÖKÜŞ DÖNEMİNDE BÜYÜK DÜŞÜNÜRLERİ PUTLAR HALİNE GETİREN ZİHNİ TEMBELLİK YÜZÜNDEN MEYDANA GELEN EFSANEDİR. EĞER DAHA SONRAKİ ALİMLER BU EFSANEYİ SAVUNMUŞLARSA BUGÜNÜN İSLAM DÜŞÜNCESİ, BU GÖNÜLLÜ TESLİMİYETE BOYUN EĞMEK ZORUNDA DEĞİLDİR. (M. İKBAL, İSLAMDA DİNİ DÜŞÜNCE, S. 238)

"ŞU HSUSUSU GERÇEKLEŞTİRMEK VE İNSANLARI ONA ÇAĞIRMAK İÇİN BÜTÜN GÜCÜMLE ÇALIŞTIM. BUNLARDAN BİRİSİ, DÜŞÜNCEYİ TAKLİT ZİNCİRİNDEN KURTARMAK; DİNİ, TEFRİKAYA DÜŞMEDEN, İLK MÜSLÜMANLARIN ANLADIKLARI ŞEKİLDE ANLAMAK VE ONU AKLIN AŞIRILIKLARINDAN KORUMAKTIR. (ABDUH, TEVHİD, S. 49)
ANLAMLI SÖZLER
 
ŞİMDİ İNSAF EDELİM, BU RUH HALİ İLE BİZİM İÇİN TERAKKİ İMKANI VAR MIDIR? BİZ BU CEHALET VE TAKLİT KÖTÜLÜĞÜYLE ŞİMDİKİ MEDENİYETİN ŞİDDETLİ CEREYANLARINA KARŞI DİNİMİZİ, MİLLETİMİZİ NASIL MUHAFAZA EDEBİLİRİZ? MİLLET BU BATIL AN'ANELERDEN KURTARILMADIKÇA, İSLAM'IN ASLİ HAKİKATLERİ BÜTÜN SAFİYETİYLE AÇIĞA ÇIKARILMADIKÇA BEN BUNUN İMKANINI GÖREMİYORUM. TERAKKİNİN ESASI CEHALETTEN İLME, TAKLİTTEN TAHKİKE GEÇMEKTİR. CEHALETLE VE TAKLİTLE HİÇ BİR ZAMAN TERAKKİ EDEMEYECEĞİMİZ GİBİ, DİNİMİZİ DE MİLLETİMİZİ DE MUHAFAZA EDEMEYİZ. GENÇLERİMİZ DİNSİZ OLUYOR DİYE BUGÜN ŞİKAYET EDİYORUZ. ELBETTE OLURLAR. BİZİM ŞİKAYETE HAKKIMIZ YOKTUR. BÜGÜNKÜ MEDENİYETİN İLİM VE FENLERİNDEN AZ ÇOK NASİBİNİ ALMIŞ DİMAĞLAR, ARTIK HURAFE DİNLEYEMEZ. ONLARI İSLAMI'N KATİ HAKİKATLERİYLE AYDINLATMAK GEREKİR. (SEYYİD BEY, İSMAİL KARA'NIN TÜRKİYE'DE İSLAMCILIK DÜŞÜNCESİ KİTABINDAN S. I/225.)
Peygamber (s.av)'e Bakışımız
 
"İslam Peygamberini eski dünya ile modern dünyanın ortasında durmuş görmekteyiz. Hz.Peygamber (s.a.v) bildirmiş olduğu vahyin kaynağı bakımından eski dünyaya, fakat bildirmiş olduğu vahyin ruhu bakımından modern dünyaya bağlıdır. Onun gelişi ile hayat aldığı yeni istikamete uygun yeni kaynaklar keşfetmiştir."
Allame Muhammed İkbal

Hz.Peygamber'in bir insan, beşer peygamber olduğunu söylerken, onun sıradan ve standart bir insan olduğu anlaşılmamalıdır. Aksine o, yüksek karakteri ve sahip olduğu yüce ahlaki yapısıyla hem peygamberlik öncesi hem de sonraki yaşantısıyla "farklı" olduğu dikkatlerden kaçmamıştır. Onun farklılığı "tür farklılığı" değil, "nitelik ve kalite farklılığı"dır. Kur'an'ın açık ve kesin ifadelerine rağmen onu insanüstü göstermek, onu bir melek veya yarı-ilah seviyesine çıkaracak ifadeler kullanmak ona yapılabilecek en büyük haksızlıktır.
GÜZEL SÖZLER
 
"KANAATİMCE EVRENİN ÖNCEDEN DÜŞÜNÜLEREK YAPILMIŞ BİR PLANIN ZAMANLA BİLGİLİ BİR ŞEKİLDE İŞLEYİŞİ OLDUĞU YOLUNDAKİ GÖRÜŞTEN KUR'AN-I KERİM'İN GÖRÜŞÜNE DAHA YABANCI BİR ŞEY OLAMAZ" (MUHAMMED İKBAL )
.Hakikati bulan, başkaları farklı düşünüyorlar diye, onu haykırmaktan çekiniyorsa, hem budala, hem de alçaktır. Bir adamın "benden başka herkes aldanıyor" demesi güç şüphesiz; ama sahiden herkes aldanıyorsa o ne yapsın?
Daniel de Foe (Cemil Meriç, Bu Ülke adlı kitabından)

Kur'an'a göre seçilmiş halk ve ırk yoktur. Tek üstünlük ölçüsü, Allah'ın dinine bağlılıktır. İslam, insanları tek dil, kültür ve coğrafyada değil, tevhid inancı etrafında birleştirir ve ümmet fikrini telkin eder. İslam, Hıristiyanlığın mutlak ferdiyetçiliğini ve yahudiliğin ırkçılığını reddeder. Kur'an'a göre değer ölçüsü Allah'ın rızasına uygun güzel faaliyet ve davranışlarıdır (amel-i salih). Her etnik grubun insani ve yasal hakları korunmak suretiyle İslam kardeşliği ve eşitliği ilkesi temel olmalıdır. İslam kardeşliği ve eşitliği prensibine aykırı düşen ve ırkçılığı telkin eden rivayetlere ihtiyatla ve mesafeli yaklaşmak gerekir.

Ünlü bilgin Cahız der ki: Geçmişe körü körüne teslim olmak, taassuba, heva ve heves sahibi olmaya yöneltir. Atalara uymak, insanların aklını esir alır. insanları körleştirir, sağırlaştırır. Bu yüzden dini, nazar ve araştırma yolu ile öğrenmek gerekmektedir.

Tevekkül, toplumda yaygın anlayışa göre kişinin görev ve sorumluluğunu Allah'a fatura ederek tembellik, miskinlik ve uyuşukluk yapması değil, bilakis Kur'an'a göre insanın herhangi bir konuda kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdikten sonra akabinde ortaya çıkabilecek engellerin bertaraf edilmesi için Allah'a güvenmek ve dayanmaktır. (11, Hud, 123; 14, İbrahim 12 vd.)

Dinde zorlama yoktur. İnsana düşen öğüt, nasihat ve tebliğdir. Zorlama ve baskı ile gerçekleşen imana iman denilemez. İçselleştirilmiş, içten, sahici ve samimi iman gerçek imandır. Hz.Peygamber ve onun değerli ashabı bu sahici ve samimi iman sayesinde insanlık tarihindeki büyük değişim ve dönüşümü gerçekleştirmiştir.

Dua,insanın Allah ile iletişimidir. Kur'an, Allah'a yapılan duaların kişinin işlediği salih ameller tarafından Allah katına yükseltileceğini bildirir. (35, Fatır, 10) Duanın kabulü için amel-i salih esastır. Hz.Peygamber duasının kabul olması için dua etmeden önce sadaka vermeyi prensip edinmiştir. Türbelerden, evliya gibi zatlardan, diğer kişi ve gruplardan kendileri aracı yapılarak istekte bulunmak insanı şirke götürebilecek yaklaşımlardır. İnsanı Allah'a yaklaştıran sadece güzel faaliyet ve davranışlardır (amel-i salih).(maide 35; İsra 57).

İslam, sadece uygulanması gereken ilkelerden ibaret olmayıp, aynı zamanda nezaket, incelik, kibarlık ve centilmenliktir. (31, Lokman, 19; 49, Hucurat, 2-4).

Allah'ın varlığını ve her şeyin yaratıcısı olduğunu kabullenmek tevhidin en yüzeysel anlamıdır. Zira bu anlamda putların kendilerini Allah'a ulaştıracağını söyleyen ve Allah'ın varlığına inanan müşriklerin asgari anlamda tevhidi kabul ettikleri söylenebilir. Oysa ki İslam'ın gerçek anlamda tevhidden kastı, Allah'ın varlığını ve birliği ve her şeyin yaratıcısı olduğunu kabulle birlikte Allah'ı değer koyucu bir otorite olarak kabul edilmesi, yani onun peygamberler aracılığıyla gönderdiği mesajlara boyun eğilmesidir. İşte bir müşrik ile müslüman arasındaki temel fark budur.

Ahiret tövbe yeri değil, hesap verme yeridir. Tövbe fırsatı insana bir defa sadece dünya hayatında verilmiştir. Bu yüzden İslam karma, tenasuh veya yeniden dünyaya farklı varlıklar şeklinde gelme gibi anlayışları tasvip etmez, reddeder.
 
Bugüne kadar 230403 ziyaretçi (445641 klik) kişi burdaydı!
webmaster: H.Musa BAĞCI
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol